คล่องราชาศัพท์

 

 


คล่องราชาศัพท์


 


          อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.๙) เสด็จฯ ขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง


คณะผู้ตามเสด็จฯ ทั้งหลายต่างก็แปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่ว และใช้ราชาศัพท์ได้ดีอย่างน่าฉงนของราษฎรผู้นั้น


           เมื่อในหลวง ร.๙ ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้


           จึงมีคำกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้า เป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมาก จึงเลิกรามาทำนาทำสวน พระพุทธเจ้าข้า..


           มาถึงตอนสำคัญที่ในหลวง ร.๙ ทรงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือน


ก็ได้ตรัสถาม ว่า เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว..


            พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูล ว่า มีทั้งหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สองตัว ตัวหนึ่งที่ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลย และทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว


            เรื่องนี้ ดร.สุเมธ เล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะ ไม่ยกเว้นแม้แต่ในหลวง รัชกาลที่ ๙


.......................................


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved