ขาดเท่าไหร่..พระราชทานเงินสร้างมัสยิดให้เสร็จก่อนพระตำหนัก

nis01809


      มุสลิมเราใช้คำว่า “รายอกีตอ” (แปลว่า “ในหลวงของเรา”) อย่างเต็มปากและเต็มใจ

      พ่อผมมีโอกาสได้ทำงานถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ อย่างมาก

      ตั้งแต่การรวบรวมที่ดิน เพื่อสร้างพระตำหนักบนเขาตันหยง

      เท่าที่จำความได้... ผมเห็นพระองค์ท่านไม่เคยถือพระองค์  

      และให้เกียรติมุสลิมมากจริงๆ

..

      พ่อเคยเล่าให้ฟัง ยังจำได้ไม่เคยลืมเลย ว่า

      วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) เสด็จ ฯ มา ทรงเห็นคนชุมนุมกันอยู่ที่มัสยิดหน้าประตูพระตำหนัก

     จึงตรัสถามว่า  “...เขาทำอะไรกัน...”

      พ่อกราบ ฯ ทูล ว่า  เขาจัดงานหารายได้ เพื่อสร้างมัสยิด เพราะยังขาดเงินอยู่

      พระองค์ท่านตรัสถาม ว่า  “...ขาดเท่าไหร่ ??...”   พ่อก็เลยกราบ ฯ ทูล พระเจ้าอยู่หัว ฯ ไป 

..

       ไม่กี่วันต่อมา พระเจ้าอยู่หัว ฯ ก็ทรงมีรับสั่งให้เชิญพ่อไปเข้าเฝ้า ฯ  

        และตรัสถามว่า  “...ถ้าให้เงินนี้แล้ว มัสยิดจะเสร็จไหม...”

       พ่อก็ไปหากำนัน กำนันรับปาก ว่า  เสร็จ

.


        มัสยิดเลยเสร็จก่อนพระตำหนักฯ ของพระองค์ท่านอีก

        นี่คือ ความเสียสละและทรงนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ

         และก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่เดียว

          หลายที่ในละแวก “กะลุวอ”  พ่อผมจะเป็นคนรับคำสั่งจากพระองค์ท่านให้นำเงินไปบำรุงมัสยิดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง.

............................................................


ที่มา : สิบโท ซับรี วรรณมาตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved