มนัสดา และครอบครัว ทำสวนมะพร้าว บนที่ดิน ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา เธอถางหญ้าแล้วเผาทิ้งเพื่อให้สวนโล่งเตียน ตามแบบอย่างชาวสวนใน ชุมชนเดียวกันที่ทำตามกันมา แต่เธอก็สังเกตเห็นว่าที่ดินในสวนไม่สามารถปลูก อะไรได้เลย พืชแต่ละชนิดที่ปลูกไว้ไม่เจริญเติบโต ไม่มีดอกผลตามที่ควรจะเป็น เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต มนัสดาพบคำตอบจากการเรียนรู้วิธีปรับปรุงดิน โดยต้องเลิกถางและเลิกเผาหญ้า เมื่ออาจารย์แนะนำการใช้ แร่โดโลไมท์ซึ่งเป็น แร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม แต่ต้อง ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพดิน ไม่ใส่มากเกินไป จนทำให้เกิดโทษ มนัสดาได้เร
Page 28 of 28« First...«2425262728
')
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved