การจักสาน “หวดนึ่งข้าว” ในหลายพื้นที่ของ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ที่บรรพบุรุษสรรสร้างผลงานมากว่า 50 ปี มุ่งหวังเพื่อใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันดูเหมือนกลายเป็นอาชีพเสริม                          สร้างรายได้ให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ อย่าง ลุงกงเวียน-ป้ากองสา เข็มแก้ว วัย 70 และ 65 ปี อยู่ที่ 85 หมู่ 4 ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งทั้งสองสานหวดขายมาหลายปี ด้วยยึดหลักพอเพียงสร้างชีวิตมีสุข                          ลุงกงเวียน เล่าว่า จักตอกสานไม้ไผ่เมื่อ 14-15 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้สม่ำเสมอให้ครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำนาทำไร่ โดยเริ่มจากเมื่อสิ้นหน้านาท
           ข่าวดีของชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ ซึ่งมีชมรมคนรักในหลวงอยู่ในพื้นที่นี้ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม และศรีสะเกษ ด้วย นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน โดย ชมชื่น ชูช่อ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เดินทางไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” จากประธานคณะกรรมาธิการสภายุโรป หลังจากที่กรรมการข้าวและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกันต่อสู้และผลักดันมาร่วม … อ่าน
ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปรายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีอายุ 80 ปี เป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่นำเอาประสบการณ์อันยาวนานมาขยายแนวคิดจากผืนไร่นาสู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่องค์กรชุมชนต่างๆขยายเป็นเครื่อข่ายในวงกว้าง ด้วยการริเริ่มของพ่อผาย บ้านสระคูณเกือบทุกบ้านทำเกษตรผสมผสาน ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ ปลุกผัก ทำนาข้าว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในที่นา ทำให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย และมีรายได้อย่าง
           หลังจากรับราชการทหารมาหลายปี ร.ต.สุรชัย บุญคง ก็ค้นพบกับความสุขของชีวิต เมื่อตั้งใจกลับมาเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด แม้จะต้องตั้งต้นจากสภาพดินเสื่อมโทรม แต่ด้วยความมุ่งมั่นในแนวทางที่ชัดเจน เพียงไม่กี่ปี ผืนดินนี้กลับอุดมสมบูรณ์ ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เป็นความสุขอย่างพอเพียง ทั้งยังเป็นจุดเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ            ร.ต.สุรชัย บุญคง วัย 55 ปี อาศัยอยู่ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เล่าว่า ตนยึดอาชีพทหารรับใช้ชาติบ้านเมืองมายาวนาน จนกระทั่งถึงวันเวลาที่เหมาะสมจึงได้ลาออกจากราชการทหาร มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตในอาชีพใหม่คือ การเป็
                         สามัญ โล่ห์ทอง แกนนำชุมชนบริหารจัดการน้ำชุมชน บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์            เคยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเป็นเวลานับสิบปี หลายคนต้องทิ้งถิ่นฐานเข้าเมืองเพื่อหางานทำ แต่ยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไม่ยอมแพ้ต่อบททดสอบของธรรมชาติ พวกเค้ารวมตัวกันบริหารจัดการน้ำกันในพื้นที่ให้มีน้ำพอสำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง.
           นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า ในจังหวัดเลยมีกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสหกรณ์ต่าง ๆ ประมาณ 104 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหลากหลาย เช่น           มะพร้าวแก้ว ของกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด          ไข่เค็มกระชายดำ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด           มะม่วงดอง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยผักกูด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด            หลามหมูยอ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ภูหลวง สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด             ผ
                   พุฒิพงษ์ นันโท กำนัน ต.โรงช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา อดีตหนุ่มโรงงาน ที่พลิกชีวิตหันหลังกลับมาบ้านเพื่อเอาดีด้านเกษตรกรรม เคล็ดลับนวัตกรรมรุ่นใหม่ คือ บ่มเพาะต้นกล้าไร้ดิน อันแสนมหัศจรรย์ให้แข็งแรงก่อนปลูกลงไปในผืนดินที่อุดม           ต้นกล้าของพี่กำนันผู้กลายเป็นปราชญ์เกษตรอินทรีย์ประจำตำบล ถูกนำไปโยนและเติบโตในนาที่เตรียมความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพจากมูลนกกระทา บันดาลผลผลิตที่เพิ่มมูลค่าให้พี่กำนันอย่างเหลือเชื่อ และเป็นมิตรกับโลกน้อยๆใบนี้.
           นายสุรัตร ธรรมขันทา อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส96000   มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปเกษตรผสมผสาน           สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินเหนียวละเอียด จัดอยู่ในชุดดินระแงะ และชุดดินมูโนะ มีลักษณะเนื้อดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน้ำไม่ดี อินทรีวัตถุสูง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) … อ่านเพิ่มเติม →
           สมนึก ชูศรี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี            เริ่มต้นทำนาตามวิธีของบรรพบุรุษในอดีตคือนาหว่าน และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการทำนา จึงหมดค่าลงทุนไปกับการไถปรับพื้นที่และค่าเกี่ยวข้าวเท่านั้น            เพื่อป้องกันศัตรูพืชและเก็บน้ำไว้ในแปลงนาไม่ให้ไหลออก ได้ใช้วิธีการสร้างคันนารอบๆโดยก่อซีเมนต์กันเอาไว้             และเลี้ยงเป็ดให้หาแมลงกินในนา แถมยังได้ขี้เป็ดเป็นปุ๋ยคอกใส่ในนาด้วย อีกทั้งการย่ำของเป็ดก็จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นข้าวออกรากเพิ่มและยึดเหนี่ยวให้ลำต้นแข็งแรง เมล็ดข้าวไม่ลีบ ไม่มีปัญหาข้าวล้ม              ตลอดจนไม่
Page 28 of 33« First...«2627282930»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved