หากเปรียบเทียบพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีพื้นที่การเกษตรถึง 60 ล้านไร่ ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย แต่มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตด้านการเกษตรต่ำสุด เพราะมีปัญหาคุณภาพดินที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก       โดยปัญหาดินเค็มมีถึง 17.8 ล้านไร่ หรือ 29% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค คลุมพื้นที่ 18 จังหวัด 94 อำเภอ (ยกเว้น จ.เลย) ในจำนวนนี้มีพื้นที่ดินเค็มมาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่มีศักยภาพในการแพร่เกลืออีก 19.4 ล้านไร่       จากปัญหาดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาของดิน
เดิมทีวงการเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย เวลาจะนำออกจากบ่อเลี้ยง เพื่อนำไปชั่งเพื่อขาย ส่วนใหญ่จะมีการใช้ยาสลบเพื่อน็อกปลาไม่ปลอดภัยนัก เพราะมีสารก่อมะเร็ง ขณะที่ยาสลบสำหรับสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีเพียงยี่ห้อเดียวที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีราคาสูงมาก ล่าสุดนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี “รศ.สพญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าทีมสามารถวิจัยพัฒนายาสลบสัตว์จากกานพลู จนประสบผลสำเร็จเป็นยาสลบสัตว์น้ำตัวแรกของไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ “อะคราเนส” ราคาถูก และมีความปลอดภัย เนื่องจากสกัดจากสารธรรมชาติบร
        ที่บ้านซื้อพริกสีม่วงมาปลูก (ทางอีสานเขาเรียกว่า “บักพริกแหล่”) …ต้นหนึ่งรูปทรงคล้ายพริกขี้หนู เขาเรียกกันว่าพริกขี้หนูสีม่วง       อีกต้นคล้ายพริกหยวกแต่เป็นสีม่วง เขาเรียกพริกประดับ มีคนถามว่ามันกินได้มั้ย เอ้อ… ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะซื้อมาประดับ เลยสืบค้นดูจากอินเทอร์เน็ตว่ามันมีคุณสมบัติ คุณประโยชน์อะไรบ้าง ได้ความว่า…       กินได้ และรสชาติก็เผ็ดเช่นกัน แต่คนไทยยังคุ้นเคยกับพริกสีเขียว ๆ แดง ๆ เลยทำให้สีม่วงไม่เป็นที่นิยมสำหรับการนำมารับประทาน …คราวต่อไปหากจะซื้อส้มตำ หากนำพริกสีม่วงไปให้แม่ค้าตำให้ สีออกมาคงแปลกและน่ารับประทาน      สำหรับพริกขี้หนูสีม
โดย ธานี กุลแพทย์      เมื่ออาชีพทำฟาร์มกุ้งประสบปัญหาการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว “อุทัย-อำพันธ์ ชูมี” จึงมองหาอาชีพใหม่ และการเลี้ยงไก่เนื้อระบบคอนแทรคฟาร์ม ทำให้หาทางออกของชีวิตได้อย่างยั่งยืน      “ตอนที่เกิดโรคในกุ้งยอมรับว่าท้อมาก ยังดีที่เพื่อนๆ ชี้แนวทางอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ ด้วยชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว และที่ดินที่มีอยู่ก็เหมาะสม จึงตัดสินใจหันมาทำฟาร์มไก่” อุทัย กล่าว      “หจก.สองพี่น้องฟาร์ม” เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี      จึงเกิดขึ้นเพื่อลูกชายทั้งสอง คือ คันธมาทร์ และพงษ์เทพ ด้วยเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ หรือคอนแทรคฟาร
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 (นพค.51) ตั้งอยู่ที่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ พลิกผืนดินให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ      ที่ผ่านมีหน่วยราชการ บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา      พ.อ.(พิเศษ) ชวนากร ผดุงกิจ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กล่าวว่า ได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับหน่วยจนประสบความสำเร็จ      เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้กว่า 300 ไร่ แห้งแล้งปลูกอะไ
โดย ปัญญาพร สายทอง      แม้จะเป็นไหมป่าที่ให้เส้นใยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝ้าย แต่ “ไหมอีรี่” ก็ยังคงมีความมันวาวของไหม      นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายคล้ายกับการเพาะเลี้ยงไหมบ้าน โดยได้รับการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจร โดยใช้ประโยชน์อย่างไม่มีเศษเหลือทิ้ง      ทั้งนี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 โดย รศ.ดร.ศิริลัย สิริมังครารัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน      ด้วยความเหมาะสมของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงไหมบ้านและแหล่งพืชอาหาร คือใบมันสำปะหลัง      ใบมันสำปะหลัง นับเป็นพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของไ
        ผลสืบเนื่องจากการที่กรมวิชาการเกษตรต้องการจำกัดจำนวนยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชที่ปัจจุบันมีมากกว่า 20,000 ชื่อสินค้า ให้ลดลง         เนื่องจากสารเคมีตั้งต้น 1 ชนิด สามารถนำมาผสมตามระดับความเข้มข้นเป็นยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชได้ไม่จำกัดยี่ห้อยากแก่การตรวจสอบ ประกอบกับปัจจุบันมีสารเคมีทางการเกษตรหลายตัวที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามใช้แล้ว แต่ประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้อยู่บัญชี Watch List 12 รายการ          ดังนั้นจึงต้องการล้างบัญชีวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรใหม่ทั้งหมด          แต่ที่สำคัญการที่กรมวิชาการเกษตรบังคับให้ข้อมูลด้านพิษวิทยาทั้งหมดที่จะต้องนำมาแสดงต
  ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดพะเยา มีสถิติการติดเชื้อไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยในช่วงที่มีการระบาดหนักจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่น ๆในประเทศไทย ได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งพบว่าปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้พยายามหาสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนทรายอะเบทที่ใช้ผสมลงในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอีกทางหนึ่ง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมี นำโดย ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าน้ำ
โดย ธานี กุลแพทย์       ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง บางปีน้ำหลาก บางปีแล้งหนัก ส่งผลให้พืชยืนต้นตาย แม้จะกระตุ้นพืชด้วยสารเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศช่วยบำรุงต้นพืชก็ตาม       แต่บ่อยครั้งเกษตรกรก็เกิดภาวะขาดทุน เป็นแรงผลักให้ กฤษณ์ เปาวิมาน เกษตรกรปลูกอ้อย ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เกิดไอเดียผลิตฮอร์โมนพืช ด้วยหวังทั้งตนเองและเพื่อนเกษตรกรได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนในแต่ละฤดูกาล       “กฤษณ์” เล่าว่า ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่อ้อยมาตลอด ที่ผ่านมาประสบภาวะแล้งบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อราว 10 ปี พื้นที่ จ.ลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร เจอสภาวะอากาศแปรปรวนแ
โดย กวินทรา ใจซื่อ        นักศึกษาสายวิชาชีพ การฝึกงานระหว่างเรียนอยู่ ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญก่อนที่จะเรียนจบแล้วไปทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มทักษะในการทำงาน        จึงทำให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรวมกลุ่มช่วยกันคิดและวางแผนธุรกิจในการรับออกแบบและพิมพ์ผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ แก้ว พวงกุญแจ ด้วยระบบดิจิทัล ระบบสกรีน และระบบฮีททรานเฟอร์ งานออกแบบการ์ตูน ตราสินค้า ของขวัญและของที่ระลึกต่างๆ        พร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดตามโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจใ
Page 28 of 36« First...«2627282930»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved