เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณพิธีลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ประชาชนทุกหมู่เหล่าและนายเฉลิมอภิวาทประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำสมาชิกจำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมในพิธี ...

        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการจำนวน ๒๓ คน บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ในการจัดงานวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยใช้สถานที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
          เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิม อภิวาท นำสมาชิกจำนวน ๗๕ คน เดินทางไปกราบถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานยังอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
        เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิม อภิวาท นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ที่บ้านหนองปี๊ด ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเจ้าของโครงการ มีนายสมเดช สีตา ประธานกลุ่ม บ้านหนองปื๊ดให้การต้อนรับนำชมการพัฒนาธุรกิจการขายพันธุ์ไม้ยืนต้นและผลไม้ที่หมุนเวียนเก็บขายได้ตลอดทั้งปีมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี์ในปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนยี่สิบกว่าล้านบาทและการบริหารจัดการน้ำเพ
        เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม "สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการของประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต.ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นเดินทางไปดูเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ โดยพักค้างคืนนี้ที่โรงแรมโซเฟีย  
         เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ประธานชมรมฯ นายเฉลิม อภิวาท นำสมาชิกจำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมฟัง ดนตรีพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งบรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์ในชุด “แผ่นดินของเรา” มีนักร้องชื่อดังอาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง อุมาพร บัวพึ่ง เศรษฐา ศิระฉายา เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ฯลฯ และนักแสดงโขนจากศาลาเฉลิมกรุง พร้อมทั้ง ได้ทรงพระราชทานอาหารเย็นข้าวสวยผัดขิงไก่และเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำเก็กฮวย จับเลี้ยง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved