เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฯ ในพิธี “สงกรานต์ วิถีไทย ให้น้ำคุ้มครอง ชีวิตปลอดภัย” ณ คุ้มขุนแผน ...

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
         ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๖ ครั้ง สมาชิกจำนวน ๔๐๐ คน โดย ดร.สุจินต์  ไชยชุศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมทำหน้าที่จิตอาสา ปรับภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลองสำหรับพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved