เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่) เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กล่าวต้อนรับและร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อ.เฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดงาน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่  ๙ ชมดนตรีเทิดพระเกียรตินักเรียนโบราณสถานป้อมเพชร จิตอาสาพัฒนาร่วมกับจังหวัดฯ ณ ลานวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน  
          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
         ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๖ ครั้ง สมาชิกจำนวน ๔๐๐ คน โดย ดร.สุจินต์  ไชยชุศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกจำนวน ๑๐๐ คน ร่วมทำหน้าที่จิตอาสา ปรับภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลองสำหรับพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved