ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๖ ครั้ง สมาชิกจำนวน ๔๐๐ คน โดย ดร.สุจินต์  ไชยชุศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ...

         เมื่อวันที่ ๑๔ – ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน พิธีสวดมนต์ ๙ วัน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
     เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณพิธีลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ประชาชนทุกหมู่เหล่าและนายเฉลิมอภิวาทประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำสมาชิกจำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระ มหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาโดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพิธี ทุ่งหันตรา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะปั่นจักรยานจากศูนย์ราชการเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรเพื่อ เดินทางไปเป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณพิธีลานหน้าหอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา มายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ในงานมีการออกบูทสื่อสร้างสรรค์ การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์จำนวนมากให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษา โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ผลิต"สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" และ"สื่อสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" รวม ๓๑ ราย พร้อมทั้งกล่
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved