เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อ.เฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดงาน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่  ๙ ชมดนตรีเทิดพระเกียรตินักเรียนโบราณสถานป้อมเพชร จิตอาสาพัฒนาร่วมกับจังหวัดฯ ณ ลานวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ...

         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และนำสมาชิกฯ ร่วมเป็น “จิตอาสา” เฉพาะกิจปฏิบัติงานด้านต่างๆ ณ พระเมรุมาศจำลอง พระราชวังโบราณ
         เมื่อวันที่ ๑๔ – ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน พิธีสวดมนต์ ๙ วัน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
     เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณพิธีลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ประชาชนทุกหมู่เหล่าและนายเฉลิมอภิวาทประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำสมาชิกจำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระ มหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาโดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพิธี ทุ่งหันตรา ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะปั่นจักรยานจากศูนย์ราชการเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรเพื่อ เดินทางไปเป็นประธานในพิธี
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved