เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมฯ ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mazs.  สาระที่นำเสนอได้แก่ พระราขกรณียกิจของในหลวงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา การดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีความพอเพียงและรายงานการประชุมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระงานของชมรมฯ และขอบคุณสวท.อำนาจเจริญ ในการอนุเคราะห์เวลาให้กับชมรมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเวลา ...

       เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วย ร.ต.ต.วิชัย กันธินาม ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเสนางคนิคม ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง ณ สวท.อำนาจเจริญ สาระสำคัญ ๑. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย วันสงครามยุทธปัตถี ๒. งานอุ่นไอรัก ๓. แผนปฏิบัติกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงปี ๒๕๖๑ ๔. การหลีกเลี่ยงใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
    เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ที่วัด สามแยกชมพู ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และสมาชิกจำนวน ๔๓ คน ปัดกวาด เก็บขยะ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้รับเมตตา จากเจ้าอาวาสวัด เป็นอย่างดียิ่ง งานสำเร็จลุล่วงด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย
        เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ณ ห้องประชุม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ สาระสำคัญ คือ ๑. ขอขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ ๒. ขอบคุณในการร่วมงานในปีที่ผ่านมา ๓. กิจกรรมสำคัญในปี ๖๑ ๔. แผนปฏิบัติและรายละเอียดกิจกรรม ๕. กิจกรรมร่วมกับหน่วยราชการ ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
       เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ พร้อมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัด อำนาจเจริญ  ๑๕ คน เดินทางไปต้อนรับ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาพระราชทานให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ณ วัดพระศรีเจริญ อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๕ คน พระภิกษุสามเณร ร่วมสวด ๑๗ รูป
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved