เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ณ ป่าห้วยอี่แย่ บ้านแม่กองวะ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมงาน ๕๐๐ คน มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ...

               เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง โดนมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๑๒ คน
               เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๓๐ คน
               เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ในช่วง มิ.ย.-ธ.ค.61 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน
                เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน  นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมือง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียง และติดบ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชึ่งมีทั้งหมดรวม ๓๐ ราย โดยแยกเป็น ๒ รายการดังนี้ ๑. ผู้ป่วยติดเตียง ๑๙ ราย ๒. ผู้ป่วยติดบ้าน ๑๑ ราย มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โครงการรักษ์ดอยหลวง ร่วมใจปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตามรอย ศรัทธาครูบาอิ่นแก้ว ณ วัดพระธาตุดอยหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ประธานพิธีเปิด มีสมาชิกเข้าร่วม  ๗๐ คน
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved