เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙             ชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง มีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมพิธี ๑๐๐ คน           เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม  ๒๐ คน           เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมฯ อำเภอเมือง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน  มีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมพิธ...

           เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันเปิดป้ายศูนย์ศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านตระกูลนายเซฟ  ปลูกคำ  สมาชิกชมรมฯ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
             เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านผู้นำแห่งยุค ณ บ้านนายมังกร  พราวศรี   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
              เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมสังเกตการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกชมรมฯ ข้าราชการครูบำนาญจังหวัดลำพูน จำนวน ๕๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ ณ บ้านนายมังกร  พราวศรี  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
           เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรมฯ แก่คณะกรรมการชมรมฯ ณ บ้านกรูดลำพูนรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน โดยมีคณะกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๒๘ คน  
            เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กศน.ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีสมาชิกฯ เข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved