เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  ...

             เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๖ พรรษา ณ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ถนนสายริมปิง-ป่าเห็ว และตำบลเหมืองง่า, ถนนหน้าสายหน้าวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน
             เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ. ลำพูน มีสมาชิกผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน
               เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยมีนายประภาส อึ้งตรักูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๔๒ คน
            เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและชมวิดิทัศน์สารคดี พระมหากษัตริย์กับศาสนาพุทธ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โดยพล.ต.ศุภกร เทอดสุวรรณ ประธานพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๑๑ คน
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved