เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง พร้อมคณะเดินทางมาติดตามผลงานตามโครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนายมังกร  พราวศรี บ้านนายมหิสร เหลืองทาอำเภอบ้านโฮ่งและบ้านนางพิสมัย  พ่วงภิญโญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ...

           เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ จัดประชุมและติดตามภารกิจของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑และรุ่นที่ ๒ ณ บ้านนายมหิสร เหลืองทา  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒
          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในงานฉลองหอธรรม  ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน - สมาชิกชมรมฯ อำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดพระบาทสามยอด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน            - สมาชิกชมรมฯ อำเภอบ้านธิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา
            เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดทาเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีนายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอแม่ทา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธีระศักดิ์  ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๕ คน
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved