เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ๘ อำเภอ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดพิธีที่กำหนด จำนวน ๘ จุด ๘ อำเภอ ในจังหวัดลำพูน  และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจตามประเภทได้สมัคร ณ จุดบริการต่างๆ ตามสถานที่ที่กำหนด รวมถึงได้นำอาหารและน้ำดื่ม (โรงทาน) มาให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี         ...

             เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองจังหวัดลำพูน ณ พระเมรุมาศจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
             เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑ ปี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน มีคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๒๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการและมอบหมายการจัดกิจกรรมตามนโยบายของมูลนิธิฯ และติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ จำนวน ๘ อำเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑๙ คน
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙             ชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง มีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมพิธี ๑๐๐ คน           เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม  ๒๐ คน           เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมฯ อำเภอเมือง
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญใส่บาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี พร้อมจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีผู้เข้าร่วมพิธีและร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน ๓๐๐ คน           นางสาวอรนีรา ปุ้มแพง ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ตามถนนบ้านนาเลี่ยง สายนาเลี่ยง-ผาลาด ตำบลน
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved