เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี  มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชัยยุทธ์ จันทร) เป็นประธานในพิธีและบรรยายเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี เป็นที่น่าประทับใจยิ่ง ...

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ได้ทำบุญตักบาตรและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ ที่วัดเขางู วัดท้ายเมือง ริมน้ำหน้าพระพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อ.เมือง จ.ราชบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี นำโดยกรรมการชมรมฯ (คุณชาลีหรือเถลิงศักดิ์ สุวรรณรักษ์) และ นักศึกษา มรภ.นครปฐม ที่กำลังฝึกงานพัฒนาชุมชน ที่บ้านยายกะตาราชบุรี ๘ คน ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ หนองชุมพล จ.เพชรบุรี จำนวน ๕๐ คน ที่สนใจมาศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดโคน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านยายกะตาราชบุรี 
        เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการชมรมฯ อ.เมือง คุณสุวิทย์ จินดาเจี่ย รองนายก อบต.หนองกลางดง อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดกับนายอำเภอเมืองราชบุรี และตำรวจ จ.ราชบุรี
        เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จิตอาสาซ่อมสร้างสะพานทางเดินเข้าสู่ที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางที่ ปากซอยบ้านหนองยายกะตา หมู่ ๘ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เนื่องจากช่วงนี้ เป็นหน้าฝน ฝนตกหนักบ่อยๆ ประชาชนอาศัยหลบฝนประสบอุบัติเหตุตกสะพานบ่อยครั้ง
         เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี อ.โพธาราม โดยผู้นำกลุ่มสัมมาชีพ (คุณขวัญเรือนฯ) ให้ความรู้และทักษะในการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำสับปะรด แก่สมาชิกชมรมฯ รุ่นเยาว์ ที่กำลังฝึกปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ เป็นนักศึกษาจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดนครปฐม จำนวน ๘ คน โดยมี รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (รักษาการ) ประธานชมรมฯ ราชบุรี เป็น อาจารย์ผู้ฝึกภาคปฏิบัติ และ มีกรรมการศูนย์ฯ บ้านยายกะตา (คุณนันทิยา จันทรศิริ) เป็น อาจารย์ผู้ช่วยฝึกภาคปฏิบัติ
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved