เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี นำโดยกรรมการชมรมฯ (คุณชาลีหรือเถลิงศักดิ์ สุวรรณรักษ์) และ นักศึกษา มรภ.นครปฐม ที่กำลังฝึกงานพัฒนาชุมชน ที่บ้านยายกะตาราชบุรี ๘ คน ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ หนองชุมพล จ.เพชรบุรี จำนวน ๕๐ คน ที่สนใจมาศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดโคน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านยายกะตาราชบุรี  ...

        เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี (รักษาการ) ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ อ.ดำเนินสะดวก และค้นหาคณะกรรมการชมรมฯ ราชบุรี ระดับอำเภอ
        เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับชาวชุมชนพระประแดง ๒๓๐ คน ( รุ่นที่ ๓) เยี่ยมชม ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ๕ป. ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี 
        เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ที่บ้านหนองยายกะตา (ที่ตั้งชมรมฯ ราชบุรี) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายก อบต. หินกอง (นายเทียม ทิมทอง) และผู้ใหญ่บ้านหนองยายกะตา (นายเสน่ห์ เอี่ยมชื่น) ให้เกียรติร่วมปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้
        เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประชาชนในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๙๓ คน จาก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ในการดูฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ๕ ป. และดูการทำปุ๋ยจากใบไผ่ การเพาะชำไผ่กิมซุง การเพาะเห็ดโคน การแปรรูปผลลิตเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี โดยรักษาการประธานชมรมฯ (รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช) เยี่ยมสมาชิก ที่ไร่กฤษณา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และนำนักศึกษาพัฒนาชุมชน ๘ คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ศึกษาดูงาน ไร่เกษตรผสมผสาน ปลูกกล้วยหอมทอง มะนาว ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะกอกฝรั่ง การทำปุ๋ยชีวภาพ จากหอยทากและเศษอาหาร เป็นต้น
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved