เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมงานสงกรานต์ลาวเวียง โดยมีประธานชมรมฯ อ.โพธาราม และผู้นำแห่งยุคฯ (นายจำลักษณ์ เกษรสุวรรณ) เป็นพ่องานและมีสมาชิกชมรมฯ จากหลายอำเภอเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสมานสามัคคี เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ...

       เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัข ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จากอำเภอต่างๆ จังหวัดราชบุรี อาทิ อ.เมืองราชบุรี อ.ปากท่อ อ.โพธาราม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่ลานพระราชวังดุสิต และร่วมแต่งกายย้อนยุคในสมัย ร.๕
        เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ คณะครู โรงเรียนดอนทราย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงานกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะตา จ.ราชบุรี
      เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดงานเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่บ้านยายกะตาราชบุรี  โดยสมาชิกชมรมฯ ราชบุรี จากอำเภอต่างๆ เช่น อ. เมืองราชบุรี อ.โพธาราม อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง อ.วัดเพลง แสดงผลงานของตน/กลุ่ม ที่ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การนวดแผนโบราณ การทำกล้วยเบรคแตก ข้าวเกรียบว่าว เครื่องดื่มเห็ดสามอย่าง เฉาก๊วยสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวไข่ ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก แกงไก่ การรำเทิดพระเกียรติของนักเรียนชนเผ่า ไทย-กะเหรี่ยง ฝรั่งแช่อิ่ม ไอศครีมน้ำอ้อยปั่น มะขามแช่อิ่ม เป็นต้น ทำให้สมาชิกรู้จักกันมากขึ้น เกิด การ รู้ รัก สามัคคี และแลกเปลี
       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี นำโดย รองประธานชมรมฯ อำเภอโพธาราม (คุณจรัญ) ต้อนรับนักเรียน ม.๑ โรงเรียนหนองใยบัว มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ ๓ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
      เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ณ ร้านมะม่วงคู่ ราชบุรี มีผู้เข้าประชุม ๑๘ คน  มีเรื่องแจ้ง คือ ประธานชมรมฯ เสมา มีสมบูรณ์ ขอลาออก เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ที่ประชุมมีมติเลือก รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช เลขานุการชมรม เป็นประธานชมรมฯ ต่อไป และจะได้ทำเรื่องแจ้งมูลนิธิบุคคลพอเพียงพิจารณาต่อไป
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved