เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ สำนักงานชมรมฯ  ...

             เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการอบรม ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับแกนนำ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลบึงพระ โดยมีดร.สุเชษฐ์ เรือนก้อน, อ.วิม เกาเทียน, ผอ.รัศมี ม่วงทอง และ จสอ.กษิดิศ เกษรประทุม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ 
             เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยการแจกถุงยังชีพของชมรมฯ ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลคลองน้ำเย็น อำเภอบางระกำ ตำบลงิ้วงาม และตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน ๔๐ ถุง 
            เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ บรรยายศาสตร์แห่งพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารวัฒนธรรมชุมชนอำเภอพรหมพิราม ณ ตำบลหนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
             เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ และบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มีพลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ เป็นประธาน นายบุญชู ศิตสันเทียะ มาร่วมเป็นวิทยากร
              เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ ลานพระราชวังดุสิต
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved