เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่วัดวังทองวราราม ...

             เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี นตท.๑๑ (หนุ่มดอย) เป็นเจ้าภาพ
             เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบูรณะ มีคณะอดีตอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
             เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบูรณะ  
            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบูรณะ 
              เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบูรณะ
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved