เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การทำอาหารและขนมไทย ณ โรงเรียนวัดบางทราย ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก  ...

             เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ตำบลท่าทอง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ สำนักงานชมรมฯ 
              เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย อ.นครไทย มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ  โรงเรียนบ้านชาติตระการ อำเภอชาติตระการ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 61เวลา 09.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ประธานชมรม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงพิษณุโลก ทำพิธี อบรมสัมมนาศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมในพื้นที่ อำเภอบางระกำ ที่วัดพันเสา ตำบลพันเสามีสมาชิกเข้าร่วม 200 คนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมกันครับ    
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved