เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านพันวาล และโรงเรียนต.ช.ด.สันตินิมิตร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ...

  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ นายกเทศมลตรีตำบลวังไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อแดง และแม่ชีปุกหมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านเขาปุก-บ้านเขางิ้ว ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร และยังกล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การจังงานว่า   ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม โดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว ปัจจุบันยังจัดให้เป็นวันผู้สูงอาย
นาย ธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรนำสมาชิกร่วมปล่อยปลากับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรที่โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริในวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๖๑ในโครงการ๑๓๖ปีวันศาลยุติธรรม
             เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๑ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาพื้นที่จุดชมวิว เขามัทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร 
           เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวชประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร มีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
              เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธรรมนูญ  เศวตเวช  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชมรม สมาคม พลังมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม พื้นที่ ตามพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร มีนายณรงคฺ์  พลละเอียด  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
Page 1 of 3212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved