เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมารชมรมฯ เพื่อทำแผนการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑ และคัดเลือกคณะกรรมการชุดชมรมฯ ใหม่ ณ สำนักงานชมรมฯ บ้านเขาแก หมู่ที่ ๘ ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ...

              เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนปะทิว วิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีนายธนนท์ พรรพีพาส นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ได้รับเชิญจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง เพื่อขอให้วิทยากรจากชมรมฯ ชุมพร ไปบรรยายเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืช ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อำเภอวิเศษ จังหวัดตรัง              ในการนี้ชมรมฯ จังหวัดชุมพร โดยการนำของนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ ชุมพร นายสมบูรณ์ จงเจริญ ที่ปรึกษา และนายผไท มงกุฎวิสุทธิ์ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ได้เดินทางไปจ.ตรัง เพื่อการบรรยาย และสาธิตการขยายพันธ์พืช มีสมาชิกชมรมฯ จ.ตรังเข้ารับฟังและปฏิบัติ จำนวน ๔๑ คน
               เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
               เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๔๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดชุมพรรังสรรค์ อ.เมืองชุมพร มีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ประธานพิธี พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนมงคล
              เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนสมบูรณ์ อ.ละแม่ จ.ชุมพร มีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ ประธานพิธี เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนา ร่วมกันจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved