เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นาย ธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดชุมพร  คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมประชุม “ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการSTRONG “ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการเข้ารว่ม120คน ณโรงแรม ชุมพรกาเด้น โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ...

               เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๙ คน เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
            เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมเกษตร อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีนายสุวรรณ สัจจปิยะนิจกุล อดีดนายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิดบ้านราชประชา "สารต่องานพ่อสร้าง" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชธานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพรครบ ๒๘ ปี 
            เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศาลาประชาคม ม.๕ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๙ คน มีนายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะกรรมการ เข้าร่วมด้วย
              เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร  ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้แก่ นางจรัสศรี อินทรสุวรรณ นาย สายัน บุญชัย ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved