เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ จำนวน ๑๐๐ คน บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั้งยืนปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภออุบลรัตน์ และนายบุญเลิศ อนุศรี ปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอหนองเรือ บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ พอเพียง ชีวิตยั้งยืน โดยมีนางตันหยง จันทร์พืลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จ...

     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางเจียรนัย ราชธา กรรมการผู้ประสานงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมาย จากนายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ เดินทางร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร
      เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ชึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลม่วงหวาน จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมใจกันทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะทั่วไป เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ภายในวัดบ้านสระกุด วัดบ้านโนนศรีสวัสดิ์ และตามถนนในหมู่บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลท่าพระ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ เก็บกวดใบไม้ กิ่งไม้ และขยะทั่วไป ที่วัดบ้านสวนมอญ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลบึงเนียม จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะทั่วไป ภายในวัดท่าสองคร ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 4012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved