เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวขอนแก่นจำนวนมาก ร่วมพิธีรวมใจใส่บาตร ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ...

   เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕ คน บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จำนวน ๒๐๐ คน โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน และอาจารย์ปรีชา แสนบุราณ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง มั่นคง และพิธีปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ้งได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นป
    เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดวัชพืช และผักตบชวา บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะบึงขามป้อม ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่า
      เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลสำราญ จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน ทำความสะอาดล้างพื้นห้องน้ำ เก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้ และขยะทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณภายในวัดโนนศิลา บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระเถระ จำนวน ๙ รูป และพระสงฆ์สามเณรจำนวน ๘๐ รูป รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 4312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved