เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการหนี่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของตลาดชุมชนต้นแบบไปสู่อำเภอต่างๆ ทั้ง ๒๖ อำเภอของจังหวัดขอนแก่นด้วย ตลาดนัดชุมชนรัชดานุสรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชน นำสินค้ามาจำหน่ายขาย มีนางเจียรนัย ราชธาผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันนำสินค้าแปรรูปและผลผลิตทางเกษตรมาวางจำหน่ายให้ประชาชนมาชมมา...

         เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
        เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ทยอยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตรอาสาเฉพาะกิจฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
        เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายขายสินค้าแปรรูป และพืชผักผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรของนางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น ๒ และนางอุษา มิเถาวัล สมาชิกชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน นำสินค้าร่วมจำหน่าย ในเทศกาลสวนผักคนเมือง ที่ตลาดสีเขียวขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
        เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้เช่นเดียวกับ
        เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่าน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ อ.อุบลรัตน์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved