เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง นำโดยนางเสริม มั่นกิจ ผู้ประสานงานของชมรมฯเขตอำเภอเขาสวนกวางพร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯจำนวน ๘๐ คนร่วมกับประชาชนอำเภอเขาสวนกวาง ซ้อมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๐ ปี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ...

       เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นายโกมล สำแดง รองประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกชมรมฯ ๕๐ คน ร่วมเฝ้ารอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปที่โรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมกับทรงเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่นเฝ้ารับเสด็จ
       เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตน ให้กับสมาชิกชมรมฯ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน ๒๗๐ คน โดยมีพลตรี กาจบดิทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีและบรรยาย มีผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ นายถาวร สรรสมบัติ นางเจียรนัย ราชธา ร่วมบรรยาย เรื่องหลักของเศรษฐกิจพอเพียง (ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือ
          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพตลอดทั้งวันเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมในพื้นทีอำเภอต่างๆที่ถูกน้ำท่วม ของจังหวัดขอนแก่น ซึ้งการบรรจุถุงยังชีพจะมีทุกวัน ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่น
        เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ราชาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำพอง ที่ท่าน้ำวัดท่าสองคอน บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกชมรมฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ ๖๙ ปี สุเมโธ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 3612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved