พระเจ้าแผ่นดิน (1) ตอน เพราะรักของราษฎร

พระเจ้าแผ่นดิน (1) ตอน เพราะรักของราษฎร           ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์มากมายในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็น 60 ปีที่สังคมไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะมาถึงวันนี้ เป็น 60 ปี ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ได้พระราชทานภูมิคุ้มกันไว้ให้พสกนิกรของพระองค์อย่างมากมาย

          นับตั้งแต่ วันที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการอันศักดิ์สิทธิ์ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตราบจนวันนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ข้าแผ่นดินทุกชีวิตว่าพระเจ้าแผ่นดิน ของพวกเขา ไม่เคยทอดทิ้งคำมั่นสัญญานั้น

         "พระเจ้าแผ่นดิน" เปิดบันทึกปรากฏการณ์บนแผ่นดินไทยเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า ท่ามกลางปัญหาและพัฒนาการของบ้านเมืองในทุกๆด้านนั้น ล้วนได้รับพลังขับเคลื่อนจากการทรงงานอย่างไม่เคยเหนื่อยล้า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         นับแต่แรกเริ่มที่ทรงรับพระราชภาระแห่งพระฐานะพระประมุขของประเทศ ทรงย่างพระบาทไปทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศ เพื่อทำความรู้จักกับแผ่นดินและราษฎรของพระองค์อย่างแท้จริง

         ทุกปัญหาที่ทรงพบเห็นถูกนำมาขบคิด ค้นคว้า ทดลอง และทรงสร้างเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรโดยทั่วหล้า ทุกภูมิภาคของประเทศ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved