สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสิ่งของบรรเทาภัยหนาวแก่พสกนิกร ที่จ.แพร่-ตาก


เมื่อ 29 ธ.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 2,000 ชุด

โดยจังหวัดแพร่ ได้รับอิทธิพลความหนาวเย็น เนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องกับมีฝนตกและลมแรง ส่งผลให้ราษฎรในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวังชิ้น และอำเภอสูงเม่น

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานด้วย

ส่วนที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง และโรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังแก่ราษฎร สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , สยามรัฐ https://www.siamrath.co.th/n/29146

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved