เรื่องเล่าจากโต๊ะทรงงาน..สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


      ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) ทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกรชาวไทยมาแล้วทุกหนแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ทรงตรากตรำพระวรกาย บุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย

      เพื่อจะได้ทรงทราบถึงปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรด้วยพระองค์เอง และพระราชทานความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาแท้จริง เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พออยู่พอกิน และเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน

T0014_0005_01


        ในฐานะรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์” ซึ่งถวายงานด้านการต่างประเทศ

และนั่งประจำโต๊ะทรงงาน ขณะเสด็จ ฯ แปรพระราชฐานไปเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

queen3


       บอกเล่าถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎร ว่า พระองค์ทรงมีวิธีการทรงงานและให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

โดยก่อนที่จะเสด็จ ฯ ในแต่ละพื้นที่ จะทรงส่งทีมล่วงหน้าไปสำรวจ

       เพื่อซักถามเก็บข้อมูลเบื้องต้น ว่า ชาวบ้านเป็นใครมาจากไหน มีความทุกข์ร้อนเรื่องใดบ้าง

ในทีมล่วงหน้าจะมีทั้งกองราชเลขานุการ ฯ, หน่วยงานทหาร, หน่วยแพทย์, เจ้าหน้าที่เกษตร และเจ้าหน้าที่ประมง

เมื่อพระองค์เสด็จ ฯ มาถึง คณะสำรวจจะคัดชาวบ้านที่ทุกข์ยากสุด ขึ้นไปเข้าเฝ้า ฯ เป็นกลุ่ม ๆ

T0012_0012_05


        พระองค์ทรงสอนว่า คนเราดูจากเสื้อผ้าไม่ได้หรอก การจะคัดเลือกคนเข้าเฝ้าฯ จึงต้องดูจากแววตาของเขา คนเรามีสุขหรือทุกข์จะแสดงออกทางสีหน้าแววตา

        โดยจะทรงซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยพระองค์เองทุกครั้ง

ใครมีปัญหาอะไร ทำมาหากินอะไร ใช้ชีวิตกินอยู่อย่างไร

        จากนั้น ก็จะทรงจดบันทึกอย่างละเอียด และหาทางแก้ปัญหาให้พวกเขาทันทีโดยไม่รั้งรอ

หากเป็นปัญหาใหญ่ก็จะทรงนัดแนะไปสำรวจในภายหลัง และทรงติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

T0019_0008_01


        “ท่านผู้หญิงภรณี” บอกเล่าอีกว่า เวลาทรงงานจะประทับกับพื้น ไม่ได้ประทับกับเก้าอี้

จะมีพรมปูและมีเบาะบาง ๆ สำหรับประทับพับเพียบ

มีสมุดจดกับปากกา แฟ้มประวัติ แล้วก็มีโต๊ะเตี้ย ๆ อยู่ตรงหน้า

เพื่อทรงงานกับชาวบ้านที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาทีละคนทีละกลุ่ม

โดยไม่ทรงลุกไปไหน นานนับ 4-5 ชั่วโมง

         พระองค์ทรงจำเรื่องราวของประชาชนได้หมด

บางรายทรงจำชื่อได้ด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในการซักถามเรื่องราวชีวิตของประชาชนได้ละเอียดลึกซึ้ง

และสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี

T0023_0005_01


         ใครที่เคยตามเสด็จ ฯ จะได้เห็นจนเจนตา เวลาที่ทรงงานประทับพับเพียบนานหลายชั่วโมง

บางครั้งถึงเที่ยงคืนมืดค่ำ หากงานไม่เสร็จ จะไม่ทรงหยุดพักเลย

พระทัยจดจ่ออยู่กับงาน และจดจ่ออยู่กับการบำบัดทุกข์ให้ประชาชน

        โต๊ะทรงงานของพระองค์มิได้โก้หรูแต่อย่างใด

ทว่า โต๊ะทรงงานของพระองค์ คือ ทุกที่ทุกถิ่นทั่วไทย ที่มีราษฎรยากจนที่สุดทุกข์เข็ญที่สุดอาศัยอยู่.
..................................


ที่มา : ทีมข่าวหน้าสตรี ไทยรัฐใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved