แขนตกข้างเดียว..


แขนตกสะพาน


 


           ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดสกลนคร เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ 


           และในวันหนึ่ง พระองค์ท่านก็ตรัสถามราษฎรคนหนึ่งที่มาเข้าเฝ้า ฯ เพราะทอดพระเนตรว่าแขนของเขาเจ็บ และเข้าเฝือกไว้


          ในหลวง ร.๙ ทรงมีรับสั่งถามว่า แขนเจ็บไปโดนอะไรมา


          ชายชาวบ้านผู้นั้นกราบบังคมทูลตอบ ว่า ตกสะพาน.....


          แล้วในหลวงจึงมีรับสั่งกลับไปอีก ว่า แล้วแขนอีกข้างหนึ่งละ


          ชายชาวบ้านผู้นั้น ก็กราบ ฯ ทูลตอบกลับมาอีกว่า แขนข้างนี้ไม่ได้ตกลงไปด้วย ตกข้างเดียว


           ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเราก็ทรงพระสรวล…..


................................................
ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved