เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเยาว์ : เรียนรู้การให้และแบ่งปันยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


ในขอบเขตสวนจิตรลดา มีพื้นที่ทรงงานการเกษตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถมากมายให้พระองค์ทรงเรียนรู้ ในขณะเดียวกันในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ยังได้พระราชทานเลี้ยงและพระราชทานของขวัญให้แก่เด็กๆ จากชุมชนดินแดงด้วย


....................................................


ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


ภาพจาก หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร และ ข่าวสด


 ขอขอบคุณ


ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved