เกษตรกรพะเยาหันปลูกแตงโมรับหน้าร้อน รายได้ปีละหลายแสนบาท 

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูเกษตรกรทำไร่แตงโม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งนำพื้นที่ที่เคยทำนา จำนวน 11 ไร่ หันมาทำสวนแตงโม พืชใช้น้ำน้อย และสามารถเจริญเติบโตดี โดยเกษตรกรใช้ระบบน้ำแบบทำร่องยาวตามแปลงปลูก บำรุงต้นแตงโม ที่กำลังออกดอก และ เริ่มติดผล และสามารถเก็บผลลิตได้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อรับช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าว คนนิยมจะซื้อไปรับประทาน เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทำนา ปีละหลายแสนบาทสร้างรายได้เป็นอย่างดี

 

นายประยูร รักไร่ อายุ 56 ปี ชาวบ้าน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เกษตรกรปลูกแตงโม กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนประชาชนนิยมรับประทานผลไม้คลายร้อน เช่นแตงโมและตนได้ปลูกแตงโมทุกปี ซึ่งสร้างรายได้ ในช่วงฤดูร้อน และทุกปีจะปลูกแตงโมพันธ์ กินรีสายพันธ์ 188 จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือน มกราคมและเก็บเกี่ยวประมาณปลายมีนาคม จนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงอากาศจะร้อน และขายได้ดี ซึ่งราคาขายจะอยู่ที่ประมาณกิโลกกรัมละ 7-8 บาท ก็เป็นช่วงที่แตงโมจะออกสู่ตลาดและจะมีพ่อค้าเข้ามาชื้อถึงที่ทำให้สร้างรายได้ ดีกว่าการทำนาเฉลี่ย ถึงไร่ละ 20,000 บาท

 

สำหรับตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตลำน้ำอิง โดยการปลูกแตงโมของเกษตรกร นับว่าเป็นการสร้างรายได้งามเนื่องจากใช้เวลาเพียง 2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ โดยรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ที่น้ำไม่เพียงพอกับการทำนา และสามารถสร้างรายได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวที่ตกต่ำ 

 

ขอขอบคุณ

เนชั่นทีวี https://goo.gl/HXvE1H

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved