ศูนย์ฯ เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ หวายตัดหน่อ “ดินแล้ง” ปลูกได้

01


      ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เคยเป็นพืชตามธรรมชาติมาเป็นพืชอาหารเชิงเศรษฐกิจหลายชนิดพืชด้วยกัน

      และหนึ่งในนั้นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ก็คือ หวายดงซึ่งเป็นหวายตัดหน่อเพื่อการบริโภค ภายในศูนย์ฯ มีแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ์หวายเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

       ส่วนในพื้นที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจำนวน 459 ราย เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับผู้ที่สนใจเดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้ และเป็นรายได้ของเกษตรกร

       หวายดงเดิมขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติที่นำมาเพาะขยายพันธุ์ปลูกเพื่อตัดหน่อเป็นอาหาร มีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์นางนวล และ พันธุ์น้ำผึ้ง ซึ่งทั้ง 2 พันธุ์ สามารถขึ้นได้ในที่ดอน ทนต่อสภาพแห้งแล้ง มีระบบการจัดการง่ายและไม่ยุ่งยาก

       การปลูกหวายเพื่อตัดหน่อบริโภคจะใช้ต้นกล้าอายุ 1 ปีมาปลูก ใช้หลุมละ 3 ต้น ระยะห่าง 1.5x1.5 เมตร หรือประมาณ 600 - 800 หลุมต่อไร่จะทำให้ได้ปริมาณหน่อมาก ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

       จากนั้นคอยดูแลและกำจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ำเสมอ จะได้ผลผลิตต่อไร่สูง หลังปลูกประมาณ 18 เดือน สามารถตัดหน่อหวายจำหน่ายได้ ในท้องตลาดทั่วไปจะขายราคาหน่อละ 10-15 บาทในปัจจุบัน ถ้าราษฎรผู้ปลูกดูแลดีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานกว่า 30 ปีต่อการปลูก 1 รอบ

      หน่อหวายนิยมนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู เช่น แกงหวาย ซุปหวาย ผัดหวาย และหวายต้มจิ้มน้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติดี ปัจจุบันมีเกษตรกรนำไปปลูกเพิ่มมากขึ้น

       นอกเหนือจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มีที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และกาฬสินธุ์ ทำให้มีพ่อค้าหันมาดำเนินธุรกิจค้าหน่อหวายมากขึ้น โดยเข้าไปรับซื้อหน่อหวายจากราษฎรที่ปลูกถึงที่แล้วนำไปส่งต่อให้กับตลาดตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        นอกจากนี้ข้อมูลของโครงการอนุรักษ์และวิจัยหวายเพื่อบริโภคของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระบุไว้ว่าหน่อหวายดงมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย มีโปรตีนและเส้นใย ส่วนรสขมของหวายมีสรรพคุณทางยา แก้โรคท้องร่วง มีธาตุสังกะสีในปริมาณสูง ช่วยให้ไม่เครียดง่าย อีกทั้งยังช่วยไม่ให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยไปก่อนเวลาอันควรอีกด้วย

       เกษตรกรที่สนใจเรื่องการปลูกหวายเพื่อการตัดหน่อเข้าศึกษาดูงานได้ที่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.

......................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved