หลากหลายเรื่องราว..พระมหากษัตริย์ผู้อ่อนน้อม..ไม่ทรงถือพระองค์…


พระมหากษัตริย์ผู้อ่อนน้อม..ไม่ทรงถือพระองค์…


เมื่อเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์ เราจะต้องคิดถึงชนชั้นสูงที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรที่สุด

และยังทรงเป็นต้นแบบของความอ่อนน้อม อ่อนโยน ไม่ถือพระองค์ไม่ว่ากับราษฎรหรือใครก็ตาม

 

ในหนังสือสองธรรมราชา สัมภาษณ์และรวบรวมโดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ กล่าวถึง ปาฏกถาจากศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ว่า

“พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ด้วยความคารวะนอบน้อมยิ่งกว่าคนธรรมดาเสียอีก

เช่น เวลาบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ ท่านก็ทรงนั่งพับเพียบต่อหน้าพระ

เมื่อทรงเข้าไปทักสมณะผู้ใหญ่ ท่านก็ทรงคุกพระชงฆ์ลงไปกับพื้นเพื่อพูดกับพระ “ครั้งหนึ่งมีภิกษุชราที่ท่านอาราธนามาเดินไม่ไหว

.

พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเข้าไปประคองแขน และไปส่งจนถึงรถ

.

ทรงทำเองแท้ๆ ไม่ได้ใช้มหาดเล็กเลย”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เพียงแต่มีพระราชจริยวัตรอันงดงามกับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น กับราษฎรก็ไม่ต่างกัน เรื่องนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2534 ว่า

“…ทรงคุยกับราษฎรนี่ไม่โปรดยืน ทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่ไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่

.

จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา แม้จะเป็นตอนเที่ยง แดดร้อน

.

ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นพระราชจริยวัตรนี้ มาตั้งแต่ต้นรัชกาลแล้ว…

“…ข้อสำคัญรับสั่งว่า ต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎร ให้เขามีความสนิทสนมพอที่จะเอ่ยปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้…”พระราชจริยวัตรอันอ่อนโยน และงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงออกต่อราษฎรนั้น ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการชั้นสูงทั้งหลายอีกด้วย

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เคยรับสั่งว่า

“ท่านไม่นั่งเก้าอี้ ท่านลงไปประทับพื้นกับเขา เราก็เหมือนกัน เราเห็นท่านทำอย่างนั้น เราก็ต้องทำอย่างนั้น

.

ไม่ใช่เราไปเป็นนายเขา เราต้องอยู่ในระดับเดียวกับชาวบ้านที่เราไปช่วย..” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบดีว่าราษฎรของพระองค์นั้น เมื่อยากจนก็ยากจนถึงที่สุด แม้แต่จะออกมาร้องทุกข์ต่าง ๆ ก็ทำได้ยาก พระองค์จึงทรงเข้าไปในถิ่นทุรกันดารด้วยพระองค์เองท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บันทึกไว้ในหนังสือ ทำเป็นธรรม ว่า

“แม้บางบ้านจะโย้เย้ บางบ้านต้องลอดใต้บ้าน บันไดจะทำด้วยไม้กระบอกอย่างไรก็ตาม

จะทรงย่องด้วยฝีพระบาทอันแผ่วเบา ไปทอดพระเนตรจนถึงก้นครัว

ทอดพระเนตรเห็นถึงความขมขื่นแร้นแค้น ทรงสัมผัสด้วยความสลดพระทัย

 “…บางครอบครัวมีความทุกข์ ถึงขนาดบนดวงหน้าปราศจากความรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งสองพระองค์จะทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีด้วยภาษาใจ…”

.................... 

เรื่องราวความไม่ถือพระองค์ต่อราษฎรมีมากมายจนนับไม่ถ้วน เช่น เรื่องราวน่ารัก ๆ เรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นดอยไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขา ซึ่งอยู่ท้ายดอยจอมหด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

"

ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชาวลีซอต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ จึงกราบทูลให้พระองค์เสด็จไปที่บ้าน พระองค์ทรงตอบรับและเสด็จฯ ตามผู้ใหญ่บ้านเข้าไปในบ้าน ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่และมุงหญ้าแห้ง

"

ผู้ใหญ่บ้านนำที่นอนมาปูเพื่อเป็นที่ประทับสำหรับพระองค์ จากนั้นจึงรินเหล้าที่ต้มเองใส่ในถ้วยที่มีคราบดำๆ จับอยู่ด้านในจนเขรอะ

"

หนึ่งในคณะผู้ตามเสด็จกระซิบกราบทูล พระองค์ ว่า ควรจะทรงทำท่าเสวย แล้วส่งเหล้าถ้วยนั้นพระราชทานแก่คณะผู้ติดตาม แต่ปรากฏว่าพระองค์ทรงยกเหล้าถ้วยนั้นขึ้นเสวยจนหมด และรับสั่งกับผู้ตามเสด็จฯ ในภายหลังว่า

“ไม่เป็นไร แอลกอฮอล์เข้มข้น เชื้อโรคตายหมด”             เรื่องราวการเข้าถึงราษฎรอย่างใกล้ชิด และยังทรงเข้าถึงด้วยความอ่อนโยนและไม่ถือพระองค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ประชาชนดำเนินรอยตาม และสิ่งที่พระองค์ทำนี้ จะยังคงสถิตอยู่ในใจของปวงชนตราบนิจนิรันดร์

""""""""""""

 ที่มา :  goodlifeupdate.com  เรื่อง: อุรัชษฎา ขุนขำ ภาพ: AMARIN.INTRAขอบคุณข้อมูลจาก

            หนังสือครองใจคน เรียบเรียงโดย อมิตา อริยอัชฌา

            หนังสือของขวัญแด่พ่อ เรียบเรียงโดย สุวิสุทธิ์

            หนังสือสองธรรมราชา สัมภาษณ์และรวบรวมโดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

พระมหากษัตริย์ผู้อ่อนน้อม..ไม่ทรงถือพระองค์…
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชจริยวัตรอบอุ่น ทรงรักห่วงใยพี่น้องในสายพระโลหิตและพระบรมวงศานุวงศ์..ภาพนี้ทรงโอบกอดปลอบโยน พระราชทานกำลังใจแก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ เมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

..ชาวเน็ตต่างซาบซึ้งสุดตื้นตันใจ…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระที่นั่งทรงธรรม ทรงคม แก่ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ทรงนอบน้อมไม่ถือพระองค์ ว่าเป็นกษัตริย์...


“ภาพแห่งพระเมตตา” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาให้พลเอกเปรม ซึ่งชราภาพแล้ว (๙๖ ปี) ให้นั่งเก้าอี้
..

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชจริยวัตรที่อ่อนน้อม ทรงคมคุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์
..

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved