สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ”

maxresdefaultบันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 1 พ.ศ. 2470บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 2 พ.ศ. 2471บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 3 พ.ศ. 2472บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 4 พ.ศ. 2473บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 5 พ.ศ. 2474บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 6 พ.ศ. 2475บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 7 พ.ศ. 2476บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 8 พ.ศ. 2477บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 9 พ.ศ. 2478บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 10 พ.ศ. 2479บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 11 พ.ศ. 2480


ขอขอบคุณ : Pacific Inspiration Channel : PIC

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved