สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ถึงเมืองอินส์บรุค รัฐทิโรล สาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองอินส์บรุค รัฐทิโรล สาธารณรัฐออสเตรียวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์ ซึ่งรัฐบาลรัฐทีโรล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัฐทีโรล ณ ศาลาว่าการเมืองอินส์บรูค รัฐทีโรล สาธารณรัฐออสเตรียและต่อมา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ณ ศาลาว่าการเมืองอินส์บรูค รัฐทีโรล สาธารณรัฐออสเตรีย

ความสุขของคนไทยในต่างแดน คือการได้ชื่นชมพระบารมีเจ้าฟ้าอันเป็นที่รักที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , Web_meinbezirk.at  , Web_Tiroler Tageszeitung , เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty" และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved