สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน            วานนี้ (8 ก.พ. 61) ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             ภายในงาน ทั้งบริเวณโดยรอบพระลานพระราชวังดุสิต และที่สนามเสือป่า ตกแต่งด้วยบรรยากาศย้อนยุค มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กุศโลบายในการพัฒนาประเทศของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ              โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ด้วยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญที่มาร่วมงาน การสอยต้นกัลปพฤกษ์ สลากการกุศล การถ่ายภาพย้อนยุค และกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ร้านจิตอาสา 904 ยังได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อโปโลสีต่าง ๆ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงการเล่นกีฬาของครอบครัวลงบนด้านหน้าของเสื้อ และด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงการละเล่นไทยสมัยโบราณ รวมทั้งพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงบนกระเป๋าจิตอาสา ส่วนร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


               ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือชุดสุภาพ เที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ร่วมแสดงความรัก ความสามัคคี และแสดงถึงความมีน้ำใจ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุค ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

 

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไทยรัฐ  มติชน


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved