พลิกชีวิตจากคนมีหนี้หลายล้าน กลายเป็น “บุคคลพอเพียง ปี 58 ” มีความสุขอย่างยั่งยืน

ทำแบบพ่อ...แบบพอเพียง

S__18710657 S__18710656

พลิกชีวิตจากคนมีหนี้หลายล้าน กลายเป็น "บุคคลพอเพียง" มีความสุขอย่างยั่งยืน

ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ครูวัย 55 ปี พลิกชีวิตจากการเป็นหนี้หลายล้านบาท เงินเดือนถูกหักใช้หนี้จนเกลี้ยง แต่ต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัว หารายได้ส่งลูกเรียนหนังสือระดับปริญญาและมัธยมถึง 3 คน สร้างฐานะด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน อนุชนคนรุ่นหลังให้เป็นพลังพอเพียงในอนาคต


ปี 2540 เศรษฐกิจตกต่ำเกิด "วิกฤติต้มยำกุ้ง" ทำให้ครูบ้านนอกคนหนึ่งถึงกับแทบล้มละลายกับหนี้สินที่ตนเองก่อไว้ด้วยความหวังว่าจะเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะๆ สร้างหนี้ก้อนโตด้วยความโลภ หมุนเงินซื้อขายที่ดินที่คิดว่าสามารถทำกำไรชั่วข้ามคืน...แต่ความเสี่ยงก็มาเยือนเมื่อธุรกิจที่ดินพังและล้มเป็นลูกระนาด

18-19 ปีที่ผ่านมาเมื่อรายได้หลักจากเงินเดือนถูกหักเกลี้ยง ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ต้องใช้หลักช่วยตัวเอง ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวด้วยการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรธรรมชาติไร้สารพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุรินทรีย์จากกอไผ่ ที่ได้จากการอนุรักษ์ที่ดินไว้จำนวน 15 ไร่ ผลิตสารอินทรีย์ปรับปรุงดินแทนการใช้สารเคมี ในการบำรุงรักษายางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ผลไม้ พริกไทย พืชผักสวนครัว มะพร้าวและพืชสมุนไพร จากที่ดินซึ่งตนเองตั้งใจซื้อไว้ขาย ด้วยไม่มีทางไปอีกแล้วต้องสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในที่ดินของตนเอง

ปัจจุบัน ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ทำการแปรรูปปาล์มน้ำมันที่ปลูกทำสบู่ ยาสีฟัน เชื้อเพลิง และปุ๋ยบำรุงปาล์มน้ำมันไปในตัว ผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพ (ไบโอดีเซล) จากน้ำมันที่ปรุงอาหารใช้แล้วให้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ ยานยนต์ เครื่องผลิตไฟฟ้า ประดิษฐ์เตาชีวมวลจากขยะและทำถ่านจากเศษกระดาษเหลือใช้ ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวและชดไช้หนี้สินจนเป็นอิสระ

ในชีวิตความเป็นอยู่เขาใช้ "บ้านดิน" ประหยัดพลังงานเป็นที่อยู่อาศัยของตนและบริการชุมชน ทั้งยังขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าว สีข้าวไว้กินเองคือโรงสีข้าว ค.ส.ช. ( ครูสีข้าวเพื่อสุขภาพดีแก่ชุมชน) เหลือก็ขาย

นอกจากนั้น ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ยังจัดทำหลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษา กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปีที่ผ่านมามูลนิธิบุคคลพอเพียงได้ไปเยี่ยมชมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต จนประสพความสำเร็จ ของนายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บ้านปรางปริก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มอบรางวัล "บุคคลพอเพียงแห่งปี 2558" ให้แก่ นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ เพื่อเชิดชูยกย่องให้เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแก่ชุมชน-จังหวัดและประเทศชาติ

ติดต่อ ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ โทร. 084 5394315

S__18710658 S__18710654 IMG_4607 พอ
2120

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved