พระองค์โสม ฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฯ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน


วานนี้(13 มี.ค.61) เวลา 17.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน หัวข้อ "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนัก และจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

โอกาสนี้ ประทานโล่เกียรติยศแก่ผู้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม และประทานประกาศนียบัตรแก่สถานพยาบาล เครือค่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอและศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองด้านต่าง ๆ รวม 150 แห่ง พร้อมมีพระดำรัสเปิดการประชุม ปัจจุบันมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานเอชเอ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 895 แห่ง จากทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 1,381 แห่งทั่วประเทศในการนี้ ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้านต่าง ๆ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการดูแลผู้ป่วย และนวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้ป่วย รวม 336 เรื่อง ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved