พระสวามีมีพระมเหสีใหม่

a31


(อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง ไม่ใช่จากเหตุการณ์จริง)


เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดหนึ่ง พบหญิงวัยกลางคนมีลูกมากถึง ๔-๕ คน

จึงรับสั่งถามว่า “อยู่กันกี่คน”

หญิงนั้นกราบทูลว่า “หกคน มีแม่...ลูกอีกห้า”

ทรงตรัสถามต่อ “พ่อไปไหนล่ะ!”

หญิงคนนั้นกราบทูลอย่างคล่องแคล่ว ว่า

“พระสวามีไปมีพระมเหสีใหม่เพคะ”

แล้วในหลวง ร.๙ ก็ทรงกลั้นพระสรวลไว้ไม่อยู่ กับ เรื่องเล่าจากราษฎรและคำราชาศัพท์ที่ใช้ พระองค์ทรงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ เป็นความน่ารักของพสกนิกรของพระองค์ ..พระองค์ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดแบบนี้เลย

(ข้อมูล..จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เล่าโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

...............................


ที่มา : หนังสือ “พี่น้องสองกษัตริย์ พระผู้ครองใจปวงชนชาวไทยทั้งชาติ” โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ (อัยการอาวุโส อดีตอธิบดีอัยการฯ)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved