ประกาศสำนักพระราชวัง : สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จ ฯ เยือนสิงคโปร์ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งศาสตราจารย์หวัง กังวู ประธานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และคณะนักวิชาการอาวุโสของสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 08.00 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 408 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 19.35 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV  ,เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved