ประโยชน์สุขของแผ่นดิน..ถนนห้วยมงคล ประตูสู่การพัฒนา


       เหตุการณ์เล็กๆที่กลายเป็นจุดกำเนิด การพัฒนาประเทศที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพบว่าโครงการในพระราชดำริกว่า 4000 โครงการ มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากเหตุการณ์รถพระที่นั่งติดหล่มที่บ้านห้วยมงคล ต.หินเหล็กไฟ (ทับใต้) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2495 หรือมากกว่า ๕๐ ปีล่วงมาแล้ว        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบเจอ ปัญหาอะไร และอะไรคือแรงดลพระราชหฤทัยที่จุดประกายแนวพระราชดำริของพระองค์ สู่การทรงงานพัฒนาเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรไทยทั้งประเทศ        คำถามเหล่านี้ได้ถูกคลี่คลายเมื่อ ลีโอ พุฒ พิธีกรตัวแทนคนรุ่นใหม่ ได้เดินทางค้นหาที่มาของเหตุการณ์นั้นที่บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับสภาพของพื้นที่จริง และค้นหาผู้คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นด้วยตัวเอง จนเขาได้รับรู้ความทุกข์ยากลำบากในอดีต ขณะเดียวกันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน .. ได้สัมผัสความรักของชาวบ้านที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว       เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ไม่มีใครในบ้านห้วยมงคลที่จะคาดคิดว่า วันหนึ่งจะมีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้าน และช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขา ............. ฟังแล้วเหมือนเทพนิยาย..แต่สำหรับคนไทยอย่างเราแล้ว นี่คือ...ชีวิตจริง ที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินที่สัมผัสถึงแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน.

 ......................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved