ชมรมฯ เลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

        เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนานโกมลศักดิ์ ไตรฟื้น ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ และผู้ประสานงานชมรมฯ อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่  อำเภอวังสะพุง รวมจำนวน ๑๖ คน ได้เข้าพบนายชัยวัฒน์. ชื่นโกสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดับโลโก้มูลนิธิบุคคลพอเพียง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ขอรับพรปีใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการปี  ๒๕๖๑ โดยจะบูรณาการกับวาระจับเคลื่อนของจังหวัดเลย THAILOEI 4.0

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved