ชมรมฯ เพชรบูรณ์  เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์  เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับพระราชทานเข็ม พระนามย่อ อร.

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved