ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสภาบันพระมหากษัตริย์ 

           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสภาบันพระมหากษัตริย์  จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (คนที่ ๒) เป็นประธานในพิธี และมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นสุดยอดการบรรยายด้วยระบบแสง สี เสียง และการบรรยายจากทีมงานทุกๆท่าน ให้คนไทย และคนเพชรบูรณ์ ได้มีจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดิน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved