ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารชมรมจังหวัด คือ นายประทีป เมืองงาม นายศุภวิชญ์ เคยบรรจง พร้อมด้วย ดร.รุจินาถ ศรีสุวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองเพชรบุรี นายเรวัติ ระหว่างบ้าน ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ นายวิทยา ฉาวดี ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนในพื้นที่กว่า ๕๐๐ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ "รูปของพ่อ...ที่บ้านหนู" ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง หมู่ที่ ๘ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมชมกิจการของประชาชนภายใต้องค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” ที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางความปลื้มปิติของปวงพสกนิกรที่เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved