ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

      เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี  ไปบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามโครงการค่ายเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะและอาชีพพอเพียง (โรงเรียนหุบกะพง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในศูนย์เครือข่ายจำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งถือเป็นการเพาะบ่มเยาวชนต้นกล้ารุ่นใหม่ของชาติไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

          จุดเด่นโครงการอบรมดังกล่าวนี้ เน้นการให้ปฏิบัติจริงซึ่งนักเรียนจะฝึกปฏิบัติใน ๔ ฐาน คือ

            ฐานที่ ๑ การกัดกระจก

            ฐานที่ ๒ การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม

            ฐานที่ ๓ การทำกล้วยทอด

            ฐานที่ ๔ การทำดอกไม้จันทน์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved