ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี (Field Day)

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ไร่ทองหทัย ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง ประชาสัมพันธ์ชมรม เดินทางไปร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี (Field Day)  ซึ่งมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

          พลตรีสมปอง พราหมณี ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ชะอำ) และ ดร.ทัดทอง พราหมณี กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันกล่าวรายงานว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้"ศาสตร์พระราชา" ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยแยกเป็นสถานีเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ และหน่วยบริการเกษตรกร ซึ่งถือว่าการดำเนินงานเป็นการปักธงเพื่อการสร้างฐานสังคมไทยรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved