ชมรมฯ อ่างทอง ช่วยปฎิบัติงานมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย

                เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐. น. จิตอาสาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ช่วยปฏิบัติงานมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขตจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด อบจ.อ่างทอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved