ชมรมฯ อ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

            เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ณ บ้านรัตตัญญู เทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านพักคนด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ฝ่ายทหารและผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มาร่วมกิจกรรมร่วมบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved