ชมรมฯ อ่างทอง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ คน ณ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ เขตอำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมวันนี้ สรุปได้ดังนี้ การกำหนดความเคลื่อนไหวของชมรมฯ ในเดือน พ.ย.๖๐ กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมเทิดพระเกียรติพาสมาชิกฯ ชมพระเมรุมาศ ที่สนามหลวง และพิธืมอบเสื้อสัญลักษณ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved