ชมรมฯ อ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

               เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง มีนายสมชาย สุเมฆะกุล นายก อบต.บ้านอิฐ เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved