ชมรมฯ อุบลราชธานี นำอดีตคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิชาการโครงการหลวง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี

             เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำ รองศาสตร์ตราจารย์ด็อกเตอร์ประสาทพร สมิตะมาน ที่ปรึกษากระทรวงวิทยาศาสาตร์และกระทรวงเกษตรฯ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักวิชาการโครงการหลวงและคณะเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเมตตาให้คำแนะนำอันมีประโยชน์กับศูนย์ต่างๆในโอกาสท่านกลับมาเยี่ยมบ้านที่อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved