ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมบอร์ดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วันละคำ ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน  ๒๒๐ คน พร้อมทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved