ชมรมฯ อุดรธานี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี อ.วังสามหมอ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ร.ร.บ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  ๑๕๓ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved