ชมรมฯ อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๑๕ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ๑๓ คนไปร่วมงานวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอพร้อมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน โดยนายอำเภอหัวตะพาน นายวิรัตน์ กลิ่นขจร เป็นประธานในการจัดงาน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved