ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ

       เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ณ บ้านสีกาย อำเภอเมือง และนางอัมมร ไชยลือชา ณ บ้านวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved