ชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

      เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านศรีชมชื่น อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ชมรมฯหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้สมาชิกชมรม การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ โดยนายสะอาด แสงรัตน์ ประธานในพิธี นางอัมมร ไชยลือชา วิทยากรบรรยาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายสุภาพ พานุรัตน์ วิทยากรบรรยาย การปลูกมะนาวและวิธีการให้มะนาวออกผลนอกฤดู มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ ให้เกียรติมาเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved