ชมรมฯ สระแก้ว ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอตาพระยา ได้เข้าร่วม โครงการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อเตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ อาคารหอประชุม เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จัดโดยเทศบาลตำบลตาพระยา มีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ ในอำเภอตาพระยา เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ มีสมาชิกในเขตเทศบาลตำบล เข้าร่วมการอบรม จำนวน  ๒๐๐ คน และมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอตาพระยา เข้าร่วมจำนวนไม่ต่ำ ๓๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved