ชมรมฯ สระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเยาวชน ในสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงส์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการจัดการอบรมครั้งนี้ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ได้เชิญ นางดรุณี ฉลูทอง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการทำริบบิ้นเป็นพวงมาลัยแบบต่างๆ และจำหน่ายทางออนไลน์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร จำนวน ๓๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนและสนใจเป็นพิเศษจาก นายไพสิน นกศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินการจัดการอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ อีกหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้สร้างนักเรียนแกนนำที่จะเผยแพร่การจัดทำพวงมาลัยจากริบบิ้นในครั้งนี้ ให้ กับนักเรียนที่มีความสนใจต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved