ชมรมฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่สถานศึกษา

        เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่สถานศึกษา นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมโครงการนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ที่โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนายไพสิน นกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีฯ และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved