ชมรมฯ สระบุรี จัดทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ จ.ราชบุรี

      เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุภาพ สุนทรนนท์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการพร้อมสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพระนครคีรีเป็นพระราชวังที่ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นพระราชวังฤดูร้อน จากนั้นได้นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ อ.เสาไห้  เดินทางไป จังหวัด ราชบุรี เยี่ยม เมืองโบราณ ชุมชนบ้านคูบัว ตลาดชุมชน ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อประสานความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน ความรู้  ซึ่งกันและกัน เนื่องจาก สมาชิก อ.เสาไห้  อ.เมือง จ.สระบุรี หลายคน สืบทอดมาจาก เชื้อสายไท ยวน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved