ชมรมฯ สตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

              เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสตูล มีนายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved