ชมรมฯ สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

               เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ที่ทำการชมรมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ คน เพื่อเตรียมงานและมอบหมายงานหน้าที่ต่างๆ ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มี.ค ๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved