ชมรมฯ สกลนคร อ.นิคมน้ำอูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำนางสาวรัตติกาล  ไพศาล ผู้ประสานงานชมรมฯ อำเภอนิคมน้ำอูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร มีผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved