ชมรมฯ ศรีสะเกษ พบปะสมาชิกชมรมฯ และร่วมทำบุญตักบาตร

      เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับสมาชิกชมรมบ้านสระภู อำเภออุทุมพรพิสัย และพบปะกับสมาชิกชมรมฯและพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย และข้าราชการ สมาชิก ส.อบต.กำแพง และผู้นำชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved